Wat kan ik voor je doen?

Zet Bloeikracht in om kennis, ideeën en talent van mensen te verbinden. Maak meer impact met inhoudelijke bijeenkomsten, leertrajecten en trainingsprogramma’s. Online en offline. En benut de kansen van de creatie en verspreiding van waardevolle kenniscontent.

Ik help bij het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van programma’s, trainingen, leertrajecten en (onderwijs)activiteiten. Als voedingsbodem voor verandering, versnelling, innovatie, samenwerking, creativiteit en persoonlijk leiderschap. En, gericht op een duurzame, circulaire toekomst.


Jij bent…

Onderwijsaanbieder/ -ontwikkelaar, duurzaamheidsmanager, ondernemer, programmamanager, inhoudelijk expert, learning & development manager

… met de ambitie

 • Trainingsprogramma(‘s) aan te bieden aan professionals (bijvoorbeeld gericht op verandering en duurzaamheid)
 • Duurzaam denken en doen te verweven in bestaande (bedrijfs)opleidingen, activiteiten en bedrijfsvoering
 • Een opleidingsprogramma/ academy binnen eigen bedrijf of organisatie te ontwikkelen
 • Een activiteitenprogramma (campagne) te organiseren waarin medewerkers bewust worden van milieu-impact en duurzame alternatieven.
 • Kennisproducten, lesmateriaal en/ of kennisplatform te creëren, zodat de ontwikkelde kennis zichtbaar en toepasbaar is voor meer mensen.

En op zoek naar…

Bloeikracht 🙂, een hands on projectleider, aanjager en strategisch adviseur. Dankzij mijn brede kennis en ervaring combineer ik projectmanagement en communicatie, leerontwerp en gedragsverandering, strategie en hands-on uitvoering. Daarbij gebruik ik methodes en benaderingen als Learning Experience Design, Behavioural Design, Double Diamond Model en De Verborgen Impact. Lees meer over mij en over projecten.


Professionals informatie, kennis, inspiratie, tools en eco-mindset geven om duurzaam te denken en doen in hun werk.

Leren met en van elkaar over..
– de milieu impact van materialen van producten; de zichtbare en verborgen impact
– de weg die een product heeft afgelegd, van grondstof tot afval
– duurzame alternatieven en duurzame dilemma’s
– gedragsverandering en het verschil dat ieder kan maken
– alles wat professionals helpt duurzame keuzes te maken in hun werk.

Aanpak

De inzet en aanpak van Bloeikracht is afhankelijk van het doel van het project. Concrete uitkomsten kunnen zijn:

 • Kick off sessie: kansen en belemmeringen, aansluitend op missie, visie en strategie van de organisatie
 • Onderzoek: ophalen van de leerbehoefte en knowledge gaps van de gebruiker
 • Plan van aanpak: stip aan de horizon, kaders en planning in een concreet plan
 • Learning Experience Design Canvas: samenhang van leerdoelen, leeruitkomsten, doelgroep, inhoud, strategie en activiteiten
 • Learner journey: vertaling van canvas naar leerpad
 • Blauwdruk programma: gedetailleerde uitwerking van leertraject, modules en leeractiviteiten
 • (Concept)ontwikkeling van activiteiten, lesmateriaal en kennisproducten, testen op kleine schaal en doorontwikkelen
 • Algemeen projectmanagement, procesbegeleiding en coördinatie
 • Advies communicatietraject van programma

  Een voorbeeld van bovenstaande aanpak is het project Opleidingsprogramma Duurzaam Wonen.

Bloeikracht gaat voor:

Impact maken. Voor organisaties en bedrijven liggen er veel kansen om impact te maken door kennisdelen en leren met en van elkaar. Masterclasses, webinars, kennisplatforms en workshops, online en offline. Het zijn rijke voedingsbodem voor verandering, innovatie, samenwerking, creativiteit en (persoonlijke) ontwikkeling.

De kracht van duurzaam. Bloeikracht kiest bewust en gaat voor duurzaam. Zowel in eigen bedrijfsvoering (reizen met OV bijv.) als in de offline en online activiteiten binnen programma’s (lokale producten, duurzame materiaalgebruik). Lees ook tips voor een duurzaam event.

Ieder z’n kracht. De mooiste resultaten ontstaan wanneer ieder doet waar hij/ zij goed in is en plezier in beleeft. Bloeikracht stippelt de route uit en schakelt onderweg de hulp in van bijvoorbeeld inhoudelijk deskundigen, een tekstschrijver, een moderator, een vormgever en videomaker. Ieder z’n vak, ieder z’n focus. Lees hier meer met wie ik onder meer samenwerk.

Dit kan ik nog meer je doen: